Nyheter

Specialinriktad hälsokurs 28/9 – 09/10

Utöver grunderna i levande föda innehåller kursen även healing yoga, andningstekniker, ACT-terapi och mindfulnesscompassion.

Kursledare: Anita Svensson ägare och utbildningsansvarig Levande föda Skeppsgården, och Lena Thurner, Lic Stresscoach, Yogalärare och andningsinstruktör

Pris: 14996 kr i  dubbelrum..

Lite av innehållet under kursen:

  • Grunderna i levande föda. Här kan du läsa mer http://www.livingfood.nu/ingar-i-alla-kurser/
  • Vikten av återhämtning och återta resiliens
  • Medveten andning och biokemi
  • Effektiva  sätt att hantera stress – hållbar vardag
  • Självmedkänsla och utveckla kärleksfull vänlighet
  • Vad vill du att ditt liv ska handla om och förändra det som inte fungerar
  • Acceptans – att göra plats för det som är ofrånkomligt
  • Minska lidandet och ren medvetenhet
  • Kommunikation & relationer
  • Medveten närvaro & meditation