Historia

Anita Svensson & Ann Wigmore

På Levande Föda Skeppsgården bedriver Anita Svensson verksamheten sedan snart 30 år tillbaka. Redan i unga år blev Anita intresserad av en sund livsstil och år 1980 besökte hon ett seminarium där Ann Wigmore höll en weekendkurs om Levande Föda. På seminariet föll det mesta på plats och Anita och Ann Wigmore utvecklade en djup vänskap som varade under 16 år till Dr. Anns bortgång.

Under dessa år hade Anita förmånen att få en gedigen och unik utbildning direkt av Ann Wigmore både i USA och på Dr. Ann Wigmore Natural Health Institute i Puerto Rico, Västindien. Ann Wigmore besökte också Anita här i Sverige vid ett flertal tillfällen. De reste även tillsammans och ledde populära kurser och föreläsningar runt om i världen.

På Ann Wigmore’s anmodan startades Föreningen Levande Föda i Sverige år 1982. Föreningen kom att bli en grundpelare för denna livsstil i Sverige.

Ann Wigmore hjälper till att starta Levande Föda Skeppsgården

Efter åtta års utbildning och träning kände sig Anita redo, att med Ann Wigmores hjälp starta Levande Föda Skeppsgården. Ett stort evenemang uppbådades och folk från när och fjärran vallfärdade för att få vara med och uppleva denna stora händelse inom hälsorörelsen.

Under årens lopp har många nöjda kur- och kursdeltagare varit på Levande Föda Skeppsgården, som har gjort sig känt för att vara ett seriöst och kunnigt företag.

Certifierad utbildare

Anita Svensson är den av Dr. Ann Wigmore auktoriserade utbildningschefen i Europa, den enda med behörighet att utbilda kursledare i Levande Födas principer. För att hålla en hög kvalité på Levande Föda-konceptet måste alla kursledare ha genomgått en tio veckors utbildning på Levande Föda Skeppsgården.

Eftersom Levande Föda blir alltmer populärt dyker det tyvärr upp kursledare som ej har genomgått den av Ann Wigmore obligatoriska certifikatutbildningen. Anita rekommenderar därför alla, att noga ta reda på om personen ifråga är certifierad.